General news

Besplatni dvogodišnji program učenja engleskog jezika na Cetinju

Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Ambasada SAD u Podgorici, zajedno sa Udruženjem nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM, pozivaju talentovane učenike IX razreda osnovnih škola i I razreda srednjih škola, uzrasta od 13 do 15 godina, iz porodica slabijeg imovnog stanja, da se prijave za dobijanje stipendije za dvogodišnji program besplatnih časova engleskog jezika pod nazivom English Access Microscholarship Program.

Ovaj poziv je namijenjen isključivo motivisanim i talentovanim učenicima iz socijalno ugroženih porodica [1] iz Opštine Cetinje. Izbor kandidata će obaviti predstavnici Udruženja nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM i Ambasade SAD u Podgorici. Broj polaznika je ograničen.

Molimo Vas da na osnovu pomenutih kriterijuma predložite potencijalne kandidate i da im pomognete da se, uz saglasnost roditelja/staratelja, prijave za program.

O programu:

English Access Microscholarship Program je program stipendija za učenje engleskog jezika i upoznavanje sa kulturom i vrijednostima Sjedinjenih Američkih Država kroz časove engleskog jezika i dodatne aktivnosti (projekte, studijske posjete, obrazovne kampove, volontiranje u lokalnoj zajednici). Vještine koje učenici steknu kroz Access Program će im pomoći da iskoriste mogućnosti koje su im prethodno bile nedostupne. Access Program je predviđen za talentovane učenike IX razreda osnovnih škola i I razreda srednjih škola starosti od 13 do 15 godina kojima ekonomska situacija ne dozvoljava da učestvuju u drugim sličnim programima. Program se odvija poslije školskih časova u trajanju od dvije godine (od marta 2020. godine do decembra 2021. godine). Stipendija pokriva troškove školarine i knjiga.

Kako se prijaviti:

Da bi se prijavili za Access Program neophodno je da učenici popune prijavni formular koji mogu preuzeti sa sajta www.eltam.me ili kod sekretara / pedagoga / psihologa škole.
Popunjeni formular poslati na mail adresu access.cetinje@gmail.com ili dostaviti u Američki ugao Cetinje radnim danima od 27. januara do 6. februara od 13 do 15 h. Svaki podnosilac prijave dobiće povratnu informaciju o tome da je aplikacija stigla ako je poslata e-mailom, ili, ukoliko prijavu podnosi u štampanoj formi, potrebno je da, na licu mjesta, ostavi svoj potpis i datum kada je aplikacija predata. Prijave podnositi od 23. decembra 2019. godine do 6. februara 2020. godine. Nepotpune i naknadno dostavljene prijave se neće razmatrati. Izabrani kandidati će biti pozvani na intervju. [2]

Ukoliko želite da saznate nešto više o Access Programu posjetite www.eltam.me ili facebook stranice udruzenje.eltamaccess niksicaccess podgorica i access rozaje.

[1] Pod socijalno ugroženim porodicama se podrazumijevaju porodice koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja kod JU Centar za socijalni rad, kao i porodice koje nijesu korisnici materijalnog obezbjeđenja, ali iz ekonomskih razloga, odnosno zbog teške materijalne situacije, nijesu u mogućnosti da svojoj djeci obezbijede učestvovanje u ovakvim i sličnim programima i obukama.

[2] Neophodno je da kandidati koji budu pozvani na intervju prilože sljedeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, kopiju svjedočanstva poslednjeg završenog razreda, dvije fotografije, potvrdu o mjesečnim primanjima porodice, potvrdu odnosno poslednji ček o primanjima materijalnog obezbjeđenja porodice, potvrdu da je/su roditelj/i na evidenciji nezaposlenih, potvrdu o samohranosti ukoliko je roditelj samohrano lice ili potvrdu o razvodu, potvrdu o stečenim pravima po osnovu invalidnosti (tuđa njega, lična invalidnina), izjavu o kućnoj zajednici (za regulisanje socijalnog pitanja) i pismo preporuke od škole ili nastavnika.

Prijavni formular možete preuzeti ovdje.

Related posts

Shaping the Way We Teach English – Training for teachers in Tivat

admin

Godišnji planovi rada za engleski jezik

admin

The 3rd ELTAM Annual Conference for English Language Teaching Professionals ELTAM Day 2017

admin