Image default
General news

IZVJEŠTAJ O OBILJEŽAVANJU EVROPSKOG DANA JEZIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU

Udruženja nastavnika stranih jezika iz Crne Gore (Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM, Udruženje nastavnika njemačkog jezika Crne Gore, Udruženje nastavnika italijanskog jezika Crne Gore, Udruženje predavača ruskog jezika i književnosti Crne Gore i Udruženje profesora francuskog jezika Crne Gore), u saradnji sa Zavodom za školstvo, su i ove školske godine pismenim putem pozvali nastavnike stranih jezika i crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama da aktivnosti i događaje povodom obilježavanja Evropskog dana jezika 26.9.2022. godine, najave i promovišu na sajtu Evropskog centra za moderne jezike Savjeta Evrope. 

Kratak izvještaj o realizovanim aktivnostima sa fotografijama je bilo potrebno da dostave Udruženju nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM u svrhu sumiranja aktivnosti na nacionalnom nivou.

Na sajtu Evropskog centra za moderne jezike je ukupno promovisano 25 događaja. Na osnovu podataka prikupljenih sa sajta, izvještaja koji su dostavljeni i preuzetog promotivnog materijala 2 predškolske, 39 osnovnih i 7 srednjih škola je realizovalo aktivnosti povodom promovisanja Evropskog dana jezika što je jednako broju iz prethodne školske godine.

Izvještaj možete pogledati na sljedećem linku.

Related posts

Četvrta nacionalna konferencija za nastavnike engleskog jezika ELTAM Dan 2018

admin

Happy Week – Membership discount

admin

The Conversation and Public Speaking Club

admin