General news

Modeli dobre prakse rada s darovitim učenicima (i onima koji pokazuju visok nivo interesovanja za određene oblasti)

Drage koleginice i kolege,

Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM / English Language Teachers’ Association of Montenegro ELTAM u saradnji sa Organizacijom crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) / Organization of Montenegrins Studying Aborad (OMSA), a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, sprovodi projekat „Mladi talenti, sadašnjost i budućnost Crne Gore“.
Projekat ima za cilj uspostavljanje saradnje uspješnih studenata u inostranstvu sa talentovanim i perspektivnim učenicima srednjih škola i nastavnicima u Crnoj Gori, kako bi se pružila neophodna podrška za dalji razvoj kapaciteta darovitih srednjoškolaca i srednjoškolki, i onih koji pokazuju visok nivo interesovanja za određene oblasti.

U okviru projekta će biti izdata i Zbirka modela dobrih praksi rada s darovitim učenicima (i onima koji pokazuju visok nivo interesovanja za određene oblasti) u srednjim školama.

Rad sa darovitim učenicima može biti zasnovan na više modela, u zavisnosti od kapaciteta i organizacije školske ustanove. Kako bismo bolje razumjeli koje se sve prakse sprovode u Crnoj Gori i kako možemo da doprinesemo daljem promovisanju istih, pozivamo vas da se uključite i podijelite sa nama modele praksi iz svojih škola!

O modelima praksi i idejama:

Zbirka ima za cilj da predstavi prakse različitih organizacionih modela, sadržaja i aktivnosti, koje se nude učenicima/ama srednjih škola u Crnoj Gori. U okviru ove Zbirke, fokus će biti stavljen na makro perspektivu, radije nego na mikro odnosno konkretne metode koje se koriste u radu sa učenicima/ama.

Šta to znači? Želimo da čujemo i razumijemo koje su to prakse koje se koriste za rad sa darovitim učenicima/ama (i onima koji iskazuju visok nivo interesovanja) u kontinuiranom vremenskom periodu, radije nego samo tokom jednog časa. Ideja je takođe da razumijemo procese, radije nego sami produkt.

U okviru Zbirke biće predstavljeni modeli prakse koji se odnose na dvije kategorije učenika o kojima govorimo, u skladu sa Programom za razvoj i podršku darovitim učenicima 2020-2022:

  • i) učenicima/ama sa intelektualnom nadarenošću
  • ii) učenicima/ama sa tkz. “osobinama ličnosti”

kroz tri kategorije: identifikacija darovitih učenika/ca, rad sa darovitim učenicima/ama (i onima koji pokazuju visok nivo interesovanja za određenu oblast) i karijerno usmjeravanje darovitih učenika/ca (i onih koji pokazuju visok nivo interesovanja za određenu oblast).

Kome je namijenjen konkurs?

Konkurs je namijenjen nastavnicima/ama svih predmeta zastupljenih u srednjim školama, kao i stručnim saradnicima/ama.

Kako prijaviti ideje?

Popunjavanjem formulara A (učenici sa intelektualnom nadarenošću) ili formulara B (učenici sa osobinama ličnosti) i slanjem na info@eltam.me i info@omsa.me, najkasnije do 28. aprila. Selekciju modela će izvršiti zajednički tim ELTAM-a i OMSA-e.

Koji su benifiti učešća na konkursu?

Prilika da promovišete svoj rad i povežete se sa kolegama i koleginicama koji/e rade u istoj oblasti, kao i ko-autorstvo Zbirke. Pored toga, OCSI i ELTAM aktivno rade sa nastavnicima i ovo je ujedno prilika da se uključite u naše aktivnosti i dobijete neophodnu podršku u nastavku rada s darovitim učenicima.

Imate pitanja?

Pišite nam na info@eltam.me i info@omsa.me. Info sesija na kojoj možete postaviti dodatna pitanja će biti organizovana u četvrtak, 15. aprila u 18h. Za info sesiju se možete prijaviti popunjavanjem formulara na ovom linku, najkasnije do 14. aprila do 21h.

Radujemo se Vašim idejama i prijedlozima, i ostajemo na raspolaganju za dodatna pitanja!

1intelektualne – u koje ubrajamo visoko razvijenu sposobnost rezonovanja i logičkog zaključivanja; uočavanje odnosa, zakonitosti; sposobnost povezivanja informacija; sposobnost rješavanja problema; intelektualnu radoznalost; razvijeno divergentno mišljenje, inventivnost; fluentnost ideja, maštovitost, razvijenu metakogniciju i odlično pamćenje;
2 osobine ličnosti – pod kojima se podrazumijeva razvijena unutrašnja motivacija; upornost i istrajnost; smisao za humor; naglašena emocionalna osjetljivost; preispitivanje pravila i autoriteta; sposobnost empatije; razvijena svijest o sebi. Ostaje pitanje kako na najbolji način obrazovni sistem može da utiče na njihov dalji razvoj.

Related posts

ELTAM DAY 2017 AGENDA

admin

Program for ELTAM Day 2018

admin

The project UciDoma!

admin